<tt id="ex3lo"><pre id="ex3lo"></pre></tt>


 1. <mark id="ex3lo"><button id="ex3lo"><option id="ex3lo"></option></button></mark>

  <small id="ex3lo"></small>

  【苏州市中医医院】

  您的位置:首页 >>   神经外科 查看其他科室

  该科室专家出诊情况

  苏州市中医医院 > 神经外科 > 主任医师,副教授:贡志刚 (男)
  [查看医生详细资料]  [咨询此医生]
  医师专长:胶质瘤、脑积水、脑中风、神经痛、面肌痉挛、颅脑外伤的中西医结合治疗   挂号费用:0.00 元   
  出诊
  日期

  1月6日

  星期一

  上午 下午
  预约    

  1月7日

  星期二

  上午 下午
  预约    
  >
  <

  1月8日

  星期三

  上午 下午
         

  1月9日

  星期四

  上午 下午
         
  >
  <

  1月10日

  星期五

  上午 下午
         

  1月11日

  星期六

  上午 下午
         

  1月12日

  星期日

  上午 下午
         
  苏州市中医医院 > 神经外科 > 主治医师:张荣俊 ()
  [查看医生详细资料]  [咨询此医生]
  医师专长:中风、脑血管病等神经外科疾病的诊治   挂号费用:0.00 元   
  出诊
  日期

  1月6日

  星期一

  上午 下午
  预约 预约

  1月7日

  星期二

  上午 下午
  预约 预约
  >
  <

  1月8日

  星期三

  上午 下午
         

  1月9日

  星期四

  上午 下午
      预约
  >
  <

  1月10日

  星期五

  上午 下午
      预约

  1月11日

  星期六

  上午 下午
         

  1月12日

  星期日

  上午 下午
      预约

  万博登录首页 778| 516| 417| 663| 673| 634| 841| 687| 697| 888| 274| 735| 611| 24| 200| 215| 621| 603| 385| 282| 948| 842| 227| 548| 245| 21| 169| 402| 468| 531| 55| 148| 520| 616| 19| 112| 826| 147| 149| 181| 322| 6|